Toenemende digitalisering van woonreis: impact op Wwft voor makelaars

De vastgoedsector is nog sterk afhankelijk van verouderde werkprocessen die stammen uit de papieren, fysieke wereld. Denk aan kopietjes paspoort, het aanleveren van allerlei hoogstpersoonlijke informatie op papier, tot het fysiek langs gaan bij de makelaar en de notaris om vervolgens met pen al je documenten te ondertekenen. Covid-19 heeft daarin verandering gebracht. Tijdens deze periode kwam er een enorme versnelling in de digitalisering van de samenleving en ook in de vastgoedsector is het nu veel gebruikelijker om op afstand online zaken te regelen tijdens de aan- of verkoop van een woning of vastgoed. Maar of het ook allemaal wel zo veilig en gemakkelijk gaat als wordt gesuggereerd, daar valt over te twisten. In de praktijk zien we dat het vaak mis gaat tijdens het Wwft cliëntenonderzoek dat makelaars, en andere adviseurs in de woonketen verplicht moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het op afstand identificeren van klanten, waar men denkt dat het opslaan van een kopie paspoort gelijk staat aan het identificeren van een klant.

17 oktober 2022

Woningen Nederland

Het voldoen aan de Wwft blijkt lastig

We zien de laatste jaren in de woningmarkt dat vrijwel alle makelaars, notarissen en taxateurs wel van de Wwft hebben gehoord. Ook is hen bekend dat zij als poortwachters bepaalde verplichtingen hebben opgelegd gekregen door de Nederlandse overheid. Maar het blijkt dat slechts een minderheid alle handelingen en processen ook volledig en correct uitvoert. Als adviseur loop je daarmee het risico betrokken te raken bij witwassen of financiering van terrorisme. En riskeer je een bestuurlijke boete inclusief reputatieschade als bij controle blijkt dat de procedures niet kunnen worden aangetoond, laat staan als ze niet zijn gevolgd.

Wat is de Wwft precies?

Wwft staat voor Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Het doel van deze wet is om te voorkomen dat criminelen toegang krijgen tot ons financiële stelsel. Daarvoor is het nodig dat alle transacties waarbij (mogelijk) crimineel geld betrokken is, tijdig worden onderkend én naar voren komt van wie (uiteindelijk) het geld afkomstig is. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten om zogenaamde poortwachters aan te wijzen die de controles moeten uitvoeren. Poortwachters zijn bijvoorbeeld banken, hypotheekadviseurs, maar ook notarissen, kunsthandelaren en makelaars. Toezichthouders hebben specifieke richtlijnen opgesteld per beroepsgroep waar zij zich aan dienen te houden.

Blog TJ3

Innovatie, digitalisering, wet- en regelgeving

Met focus op innovatie, veiligheid en gemak hebben we in nauwe samenwerking met de juridische dienst van de NVM het afgelopen jaar flinke stappen gezet in de ontwikkeling van Wwft-services voor makelaars, adviseurs en haar klanten. Dat heeft geresulteerd in het feit dat consumenten zich tijdens het aan- of verkoopproces in Move (de klantomgeving van Realworks) Wwft- en AVG-proof kunnen identificeren met de Vidua app, zónder dat de makelaar iets hoeft te controleren. Daarnaast gaat de Wwft-check het voor makelaars een stuk gemakkelijker maken om het cliëntonderzoek en de vastlegging daarvan uit te voeren.

De Wwft-check van Vidua Vastgoed

De Wwft-check is een digitaal formulier die de belangrijkste informatie verzamelt voor een makelaar; zoals naam, adres, woonplaats, beroep, werkgever, PEP status, het doel van aankoop, samenstelling van financiële middelen, een online check op sanctielijsten, landenrisico’s en negatieve media. Klanten vullen, op uitnodiging van de makelaar, de Wwft-check zelf in en bevestigen alles naar waarheid ingevuld te hebben door middel van een gekwalificeerde digitale handtekening met de Vidua app. De makelaar ontvangt vervolgens bericht wanneer de Wwft-check ingevuld en getekend is en kan vervolgens met behulp van het rapport haar risicobeoordeling uitvoeren. Door de gekwalificeerde handtekening op het hoogste niveau, het actief betrekken van de cliënt en de integratie van de Wwft-check in Realworks onderscheidt Vidua Vastgoed zich met de Wwft-check van de andere Wwft-aanbieders in de markt.

Ontwikkeling integratie Wwft-check in Realworks

Op dit moment zijn we bezig om de Wwft-check te koppelen aan Realworks. Dankzij deze koppeling is de makelaar straks in staat om zowel het onderzoek als de uitkomst vast te leggen in Realworks. Zo voldoet de makelaar aan de compliance verplichtingen (Wwft en AVG) en staat alles op één plek gedocumenteerd. Ook voorkomt deze koppeling administratieve fouten en het ontlast de makelaar van handmatige data-invoer door het digitaal ophalen van de informatie bij de bron.

Wwft-check binnenkort beschikbaar

Aan het einde van het jaar worden de eerste makelaars uitgenodigd om gebruik te maken van de Wwft-check. Ik kan niet wachten! Vervolgens gaan we direct optimaliseren en doorpakken op de verdere ontwikkeling van onze services. Alle feedback hierop is straks meer dan welkom.

Contact opnemen

Mocht je als makelaar/adviseur op dit moment vragen hebben, laat dan een bericht achter of mail naar: t.meindertsma@viduavastgoed.nl.

Thijsjan Meindertsma - Digital Product Manager Vidua Vastgoed

"Toenemende digitalisering van woonreis: impact op Wwft voor makelaars"

- Thijsjan Meindertsma - Digital Product Manager Vidua Vastgoed