Zorgeloos Vastgoed: digitalisering en samenwerking tussen NVM en de deelnemingen

Een spijkerbroek kopen via Zalando, foto's posten op Instagram, een hotel boeken via Booking en crypto's beheren via je Bitvavo-wallet. De wereld digitaliseert in een steeds hoger tempo met een toename in megadatacenters tot gevolg. Duidelijk is dat vergaande digitalisering de samenleving verandert.

8 februari 2022

Carefree real estate

Door te digitaliseren worden tijd en kosten bespaard, kan informatie gemakkelijker amenwerken op afstand wordt mogelijk.

De vastgoedmarkt is van oorsprong traditioneel, maar ook hier zien we als gevolg van hogere investeringen een inhaalslag. Automatiseringspakketten en databases worden bij vastgoedpartijen ingezet voor een optimale dienstverlening, advisering of taxatie. Gebouwen worden steeds vaker uitgerust met digitale technologie om de CO2-uitstoot te reduceren.

Digitalisering helpt u als makelaar en taxateur om het almaar toenemende aantal handelingen efficiënter uit te voeren. Het bespaart u tijd. Tijd die u kan inzetten om klanten nog beter te begeleiden in het proces van huur, koop of taxatie.

Zorgeloos Vastgoed

Deze efficiencyslag is voor partijen in de woonketen ook aanleiding geweest om gezamenlijk Zorgeloos Vastgoed te starten. Met dit initiatief verloopt informatie-uitwisseling tussen de makelaar, hypotheekadviseur, geldverstrekker, notaris en het Kadaster sneller, beter en veiliger.

Het gemak voor de consument staat hierbij centraal. Deze heeft inzicht, overzicht en bepaalt welke documenten hij/zij met welke partijen deelt. Kopie-overeenkomsten en kopie-paspoorten komen hiermee te vervallen. Uitgebreide informatie over dit open afsprakenstelsel is te vinden op www.zorgeloosvastgoed.nl.

Betrokken partijen Hypotheken Data Netwerk (HDN), Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), het Kadaster en de NVM werken aan een eerste use case. Dit is het door de keten heen kunnen delen van een op het allerhoogste niveau digitaal ondertekende koopovereenkomst. Voor de digitale ondertekening en uitwisseling krijgen koper, verkoper en adviseur een elektronische identiteit (eID) die zij kunnen gebruiken binnen de portalen waar ze al met elkaar samenwerken. Hierin trekken de NVM en de deelnemingen samen op.

Samenwerking NVM en haar deelnemingen

Vidua Vastgoed verstrekt via haar partner Vidua het eID. Het eID, met de naam Vidua, is een app waarmee klanten en hun adviseurs in de woon- en vastgoedketen zich digitaal en op het allerhoogste Europese niveau kunnen identificeren, documenten kunnen ondertekenen en informatie veilig kunnen opslaan en delen. De app is eigenlijk een identiteitsbewijs en natte handtekening in één. Zo gebruiken taxateurs het eID al in fluX om taxatierapporten van commercieel vastgoed op het hoogste niveau, gekwalificeerd te ondertekenen.

Consumenten kunnen zich met Vidua reeds Wwft-proof digitaal identificeren in Move.nl van Realworks. Bij identificatie van de consument wordt vaak een kopie van het paspoort gemaakt en opgeslagen. Met Vidua is het nu mogelijk om op een veilige en digitale manier consumenten te identificeren en daarmee te voldoen aan deze identificatieverplichting. Na de identificatie voert de makelaar de inhoudelijke Wwft-controles uit. Hiermee is het kopie-paspoort verleden tijd.

Binnenkort wordt daar digitaal ondertekenen aan toegevoegd. Daardoor wordt het in de loop van 2022 mogelijk om vanuit Move.nl en Realworks de gekwalificeerd ondertekende digitale koopovereenkomst te delen in de keten. Dan is ook het handmatig overkloppen van gegevens door ketenpartners niet meer nodig. Minder kans op fouten voor adviseur en klant. Wel zo handig!

Deze ontwikkelingen sluiten naadloos aan bij landelijk en Europees beleid, zoals de Wet Digitale Overheid, de Wwft, de AVG en de eIDAS-verordening. Dit beleid wordt gevoed door de politieke bewustwording van de noodzaak van online veilig en betrouwbaar zakendoen. Met de geschetste diensten voldoen adviseurs makkelijker en beter aan compliance verplichtingen voortvloeiend uit deze regelgeving. Alles bij elkaar betekent dit dat adviseurs meer tijd hebben voor het adviseren van hun klant.worden gedeeld en krijgen bedrijven meer inzicht en grip op processen.

Ronald Carpentier, CEO Vidua Vastgoed

"Zorgeloos Vastgoed: digitalisering en samenwerking tussen NVM en de deelnemingen"

- Ronald Carpentier, CEO Vidua Vastgoed